divendres, 27 de novembre del 2009

L’entitat Asociación de Apoyo al Inmigrante de Badia del Vallès rep una placa d’agraïment de mans de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, CarmeLa consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va presidir el passat 26 d’octubre, un acte de reconeixement públic a les entitats de l’àmbit migratori que han ofert cursos inicials o bàsics de català gràcies al suport de la Secretaria per a la Immigració i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

A través d’aquesta iniciativa, a Catalunya, només durant el primer semestre de 2009, més de 4.600 alumnes d’origen estranger han pogut cursar classes de català bàsic o inicial amb caràcter gratuït.

L’acte es va celebrar a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Durant el transcurs de la trobada, oberta a la premsa, es van lliurar les plaques als representants de les associacions com a símbol d’agraïment pel seu compromís a l’hora de promoure l’ús social de la llengua.
També van participar-hi el secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, i el secretari de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència i president del Consorci per a la Normalització Lingüística, Bernat Joan.

L’Asociación de Apoyo al Inmigrante i el Servei Local de Català de Badia tenen un conveni signat des de l’any 2007, per a la realització de cursos de català destinats a persones immigrades, dins les actuacions per a l’acollida i la integració que es porten a terme a la nostra població.